Jesteś tu: Start Skup i utylizacja

Dostawa w 24h

Demo 2

Skup

Skup i utylizacja

Skup zużytych tonerów i tuszy
PDF Drukuj Email

NIE WYRZUCAJ PUSTYCH WKłADÓW !  PAMIĘTAJ O OCHRONIE ŚRODOWISKA

Jest kilka powodów dla których nie powinieneś wyrzucać zużytych kartridży i kaset laserowych:

 1. Wyrzucasz swoje pieniądze,
 2. Zanieczyszczasz środowisko,
 3. Nie stosujesz sie do przepisów o ochronie środowiska i ustawy o odpadach Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami, która mówi iż niezgodne pozbywanie się zużytych wkładów atramentowych i laserowych tj. wyrzucanie ich do śmieci, spalanie lub przekazywanie firmom nie posiadającym zezwolenia grozi karą grzywny.

Jeśli posiadasz puste wkłady atramentowe lub laserowe nie wyrzucaj ich przyjdź do nas

 1. Za oryginalne zużyte wkłady zapłacimy gotówką.
 2. Wystawimy odpowiednie dokumenty poświadczające prawidłowe gospodarowanie odpadami zgodne z ustawą Dz.U. Nr 62 poz 628 z późniejszymi zmianami.

Warunki skup:

Przyjmujemy do skupu oryginalne wkłady atramentowe i laserowe które:

 1. nie były wcześniej regenerowane,
 2. są zużyte ale nie posiadają uszkodzeń mechanicznych ani elektronicznych.

Jeżeli posiadasz takie wkłady przyjdź lub skontaktuj się z naszym biurem handlowym.

 

 

Recykling a prawo

Prawa i obowiązki posiadacza odpadów wg Ust. z 27.04.2001 r., o Odpadach, jakim podlega każda firma i instytucja w Polsce.

Wytwórcą odpadów jest podmiot, którego działalnosć lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów. (Art.3, ust.22)

Posiadaczem odpadów jest każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca, inna osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna). Posiadaczem odpadów jest sie do momentu gdy odpady te znajdują się w granicach jego nieruchomości (Art.3, ust.13)

Recyklingiem ustawa określa odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania tych substancji lub materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub innym przeznaczeniu. (Art.3, ust. 21)

Zasady gospodarowania odpadami:

Wytwórca odpadów zobowiązany jest do:

 • Zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość, zapewnienia odzysku (zgodnego z zasadami ochrony środowiska),
 • Zapewnienia unieszkodliwienia.

Posiadacz odpadów obowiązany jest do:

 • Postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami,
 • W pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeśli z przyczyny technologii jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwić.

Odpady, których nie udało sie poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwione, aby składowane były wyłączniete odpady, których unieszkodliwienie było nie możliwe z przyczyn jak w poprzednim punkcie.

 

Kontakt

PHU "AMG"

ul. Garbary 24-25B, 82-300 ELBLĄG

- 55 235 66 38   
- 507 021 970
- 513 431 055
   
- amg.tonery@wp.pl
Jak do nas trafić

 

Aktualności